Vytisknout

Po stopách prapředků

Přijměte pozvání k vám domů. Ano, právě do obcí a měst a jejich blízkého okolí v regionu, kde žijete. Do míst, kterými leckdy denně procházíte, kde možná venčíte své psy, tam za vesnici, kde jste si třeba kdysi při dětských hrách ošklivě narazili ruku anebo chodili na třešně či na houby  ...

Jsou to často místa zdánlivě naprosto nevýrazná a nezajímavá. Třeba zrovna pole, na nichž, co pamatujete, bývaly vždy jen řepa, obilí a brambory. Anebo lesy, sice vonící a lákající k procházkám, ale takových je, že ano?
Zdá se nemožné, že by tu někdy mohlo existovat nějaké osídlení, že by se zde mohly konat pradávné pohřební rituály. A přece tomu tak leckde před mnoha tisíciletími, ba desetitisíciletími bylo!

Těmi, kdo pro nás poznatky o našich prapředcích odhalují, jsou archeologové. Tedy vědci. Ale zažitou představu badatelů s nezdravou barvou v obličeji věčně zavřených v kabinetech a laboratořích muzeí a vysokých škol tak docela nesplňují. Podstatnou část jejich práce totiž tvoří výzkumy v terénu. Nemohou se tedy uzavírat před kontakty s lidmi mimo svůj obor. Občas je proto můžete vidět, jak „kopou" na poli, na kraji lesa, na louce u potoka. Potkáte je v místní prodejně potravin. A večer některé z nich i v hospodě ve vaší obci. Už charakterem své práce, venku, často v nepříliš příznivém počasí, se svému okolí nevymykají.

Zapomeňte na nejznámějšího archeologa všech dob, Indiana Jonese, a jeho dobrodružství. Jsou vymyšlená, film a televize snesou všechno. Ale tajemství na archeology často skutečně čekají! To „své místo" najdou třeba podle nepatrně navršeného kopečku hlíny v jinak rovinaté krajině nebo podle různého zabarvení půdy. Nikdy dopředu nevědí, co v zemi objeví, a hlavně jak to změní, nebo naopak potvrdí současný pohled na prehistorii jejich vlasti, případně dokonce lidstva. Pro laika obyčejný kus hliněné nádoby, u které má co odolávat pokušení, aby si do něj s gustem nekopl, nebo letitá lidská kost může mít pro odborníky znající souvislosti neocenitelnou hodnotu  ...
A proč jsme si vlastně zvolili popis stavu archeologického bádání právě na jihovýchodní (obce Místní akční skupiny Dolní Morava) a na jihozápadní (Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko) Moravě?

I to má souvislost s archeologií a archeology. Oni totiž své lokality kvůli nedostatku času a peněz neodkrývají zcela, ale tam, kde předpokládají hodnotné nálezy, dělají tzv. sondy, tedy odkrytí zeminy v délce a šířce několika metrů. Jak sond přibývá, přibývá i poznatků o celé lokalitě. Představme si Moravu jako takovou obrovskou archeologickou, pro širokou veřejnost naprosto neznámou lokalitu. A území místních akčních skupin „Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko" a „MAS Dolní Morava" jsou prvními sondami, které vydávají zdejší bohatství – v případě této knížky ne v podobě předmětů, ale velice zajímavých informací o našich prapředcích, a tedy vlastně o nás samých, protože každý z nás v sobě ve svých genech nese i kus minulosti. A o sobě se přece vždy rádi dozvíme něco nového. Nebo ne?

mapa-cr

publicita