Tisk
PDF

Pracovní skupiny v MAP

2017

8.11.2017 Schůzka Pracovní skupiny č. 2 - Předmětový kabinet

Předmětový kabinet "První stupeň základního vzdělávání"

- záměr MŠMT ČR vytvořit metodická sdružení

- vytvoření pozice garantů jednotlivých předmětových kabinetů

- návrh činnosti Kabinetu prvního stupně základního vzdělávání

- návrhy na řešení aktuálních problémů

3.11.2017 Schůzka Pracovní skupiny č. 2 - Předmětový kabinet

Předmětový kabinet "Výchovné předměty a zájmové vzdělávání"

- záměr MŠMT ČR vytvořit metodická sdružení

- vytvoření pozice garantů jednotlivých předmětových kabinetů

- návrh činnosti Kabinetu výchovných předmětů a zájmového vzdělávání

- návrhy na řešení aktuálních problémů

31.10.2017  Schůzka Pracovní skupiny č. 3 - Předmětový kabinet

Předmětový kabinet "Polytechnické vzdělávání"

- záměr MŠMT ČR vytvořit metodická sdružení

- vytvoření pozice garantů jednotlivých předmětových kabinetů

- návrh činnosti Kabinetu polytechnického vzdělávání

- návrhy na řešení aktuálních problémů

25.9.2017 Schůzka Pracovní skupiny č. 1 - Předmětový kabinet

Předmětový kabinet "Předškolní vzdělávání"

- záměr MŠMT ČR vytvořit metodická sdružení

- vytvoření pozice garantů jednotlivých předmětových kabinetů

- návrh činnosti Kabinetu předškolního vzdělávání

- návrhy na řešení aktuálních problémů

10.4.2017 Schůzka Pracovních skupin 1,2,3  new  module monitor

Všechny pracovní skupiny byly seznámeny s aktivitami, které jsou naplánovány v rámci projektu MAP. Jsou to aktivity:

- metodický autobus

- předmětové kabinety

- cesta za příklady dobré praxe

- Země, voda, vzduch

- Poznej svůj kraj

2016

14.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
+ průřezová témata
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
- Jazyková gramotnost v základním vzdělávání

Pracovní skupina se zabývala tvorbou priorit vycházejících z potřeb vzdělávání v území ORP Hodonín (SWOT analýz). Realizační tým MAP vytvořil návrhy těchto priorit a členové pracovní skupiny upravovali formulace. Na priority jsou navázány rovněž cíle, které členové pracovní skupiny řešili vzápětí.

new  module monitor
9.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky     „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

Pracovní skupina se zabývala tvorbou priorit vycházejících z potřeb vzdělávání v území ORP Hodonín (SWOT analýz). Realizační tým MAP vytvořil návrhy těchto priorit a členové pracovní skupiny upravovali formulace. Na priority jsou navázány rovněž cíle, které členové pracovní skupiny řešili vzápětí.

new  module monitor 
8.11.2016

3. Schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Pracovní skupina se zabývala tvorbou priorit vycházejících z potřeb vzdělávání v území ORP Hodonín (SWOT analýz). Realizační tým MAP vytvořil návrhy těchto priorit a členové pracovní skupiny upravovali formulace. Na priority jsou navázány rovněž cíle, které členové pracovní skupiny řešili vzápětí. 

new  module monitor 
17.10.2016

2. Doplňková pracovní skupina č. 2: 

- Jazyková gramotnost

 

new module monitor
11.10.2016

1. Doplňková pracovní skupina č. 2:

- Občanské kompetence a kulturní povědomí a vyjádření žáků

 

new module monitor
8.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy u dětí
- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM", což zahrnuje i EVVO)
- Kariérové poradenství v základních školách

 

new  module monitor 
7.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
+ průřezová témata
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

 


 
module monitor 
5.9.2016

2. schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Na pracovní skupině byly konzultovány a upraveny formulace silných a slabých stránek školství v dané oblasti. Dále byl vytvořen návrh příležitostí a hrozeb.

new  module monitor 
29.6.2016  

1. schůzka Pracovní skupiny č. 1:

- Předškolní vzdělávání  a péče: dostupnost -inkluze-kvalita
- Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Na pracovní skupině byl vytvořen návrh silných a slabých stránek školství (součást SWOT).

new module monitor 
28.6.2016  

  1. schůzka Pracovní skupiny č. 2:

- Čtenářská gramotnost
- Matematická gramotnost
- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
- Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Na pracovní skupině byl vytvořen návrh silných a slabých stránek školství (součást SWOT).

 

new  module monitor 
27.6.2016  

  1. schůzka Pracovní skupiny č. 3:

- Polytechnické vzdělávání
- Podnikavost, iniciativa, kreativita
- Digitální kompetence žáků a pedagogických pracovníků

 Na pracovní skupině byl vytvořen návrh silných a slabých stránek školství (součást SWOT).

new  module monitor
16.6.2016      1. schůzka Řídícího výboru  new 

module monitor 

 

logolink msmt vvv hor barva cz

 

 

 

 

new

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista