Tisk

Operační program životní prostředí

 • OBLASTI MOŽNÉ PODPORY:
   
  Sídelní zeleň – alokace dotace z fondu EU: 2.899.500,- Kč
  Dotace 60% na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků v intravilánu obce.

  Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, ...

  •Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč

  •Maximální náklady na projekt: 3.000.000,- Kč

  Realizace ÚSES – alokace dotace z fondu EU: 3.600.000,- Kč

  100% dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

  - plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
  - zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
  - zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě

  80% dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

  - doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin,
  - rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby,
  - obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
  - založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

  •Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč

  •Maximální náklady na projekt: 3.000.000,- Kč

  Protierozní opatření– alokace dotace z fondu EU: 3.500.000,- Kč

  80% dotace na opatření zamezující vodní erozi

  - opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku
  - stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
  - preventivní opatření

  80% dotace na opatření zamezující větrné erozi

  - obnova či zakládání větrolamů

  •Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč

  •Maximální náklady na projekt: 3 000.000,- Kč
 • V případě zájmu o více informací, se neváhejte obracet na kancelář MAS Dolní Morava z.s., Masarykovo náměstí 115/27, Hodonín 695 01.

  Manažer pro administraci OPŽP:

  Ing. Helena Chrástková,
  tel.: 608 061 382,
  email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

  V rámci vyhlášení výzev budeme pořádat také semináře pro žadatele.

 • Předpokládané zahájení výzev je začátkem února 2019. Více informací bude vloženo při zahájení výzev.
 • Harmonogram výzev MAS Dolní Morava v OPŽP bude vložen začátkem roku 2019.
 • Zatím nebyly ukončeny žádné výzvy MAS Dolní Morava v Operačním programu Životní prostředí.


images/stories/news3.png
11.12.2018
Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Naše MAS byla úspěšná s Více...
Zobrazení 139
images/stories/news3.png
01.11.2017
Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími Více...
Zobrazení 126

Celkem 2 novinek
Strana: 1

zdaplogoleader lista