AKTUÁLNĚ - Místní akční plán vzdělávání ORP Hodonín

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Jazyk a jazyková komunikace

Dne 15. 11. 2017 se uskutečnil na Středisku služeb školám předmětový kabinet jazyka a jazykové komunikace. Garantem kabinetu se stala Mgr. Miroslava Zmrzlíková ze ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice. Úroveň jazykové vybavenosti na školách je různá, jsou velké rozdíly především v používaných studijních materiálech. Účastnili vyjádřili nutnost výměny zkušeností a uspořádání olympiád a soutěží pro talentované žáky. Je také nutné účastnit se seminářů na témata cizích jazyků a jejich výuky. Další setkání kabinetu proběhne 5. 3. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet 1. stupeň základního vzdělávání

Kabinet 1. stupně základního vzdělávání se konal 8. 11. 2017 opět na Středisku služeb školám Hodonín. Garantem kabinetu se stala Mgr. Kateřina Malíková ze ZŠ Čejč. Diskutovala se témata přechodu dětí z mateřské do základní školy, činnost asistenta ve třídě, přechod dětí na 2. stupeň ZŠ, aj. Účastníci navrhli setkání učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupňů základních škol. Středisko služeb školám uspořádá pro školy 7. 3. 2018 seminář "Zápis do 1. tříd" a 21. 5. 2018 seminář "Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga". Příští schůzka kabinetu se uskuteční 26. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Výchovné předměty a zájmové vzdělávání

Dalším předmětovým kabinetem, který se uskutečnil v rámci projektu MAP Místní akční skupiny Dolní Morava byl kabinet výchovných předmětů a zájmového vzdělávání. Jeho garantem se stala Mgr. Jana Ilčíková ze ZŠ Hodonín, Červené domky. Probírala se mimo jiné chybějící metodika a dokumentace školních družin, spolupráce učitelů a vychovatelů, věkové rozpětí dětí ve školních družinách, chápání družin jako hlídání dětí, místo vzdělávací instituce a další. Účastníci projevili zájem o neformální setkání s ČŠI a o kurzy vztahující se k problematice školních družin. Další setkání bylo naplánováno na 22. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Polytechnické vzdělávání

Na Středisku služeb školám Hodonín pokračovali dne 31. 10. 2017 předmětové kabinety pod vedením PaedDr. Rostislava Smejkala. Tentokrát se sešel kabinet Polytechnického vzdělávání. Garantem tohoto kabinetu se stala Mgr. Miloslava Kurková ze ZŠ a MŠ Prušánky. Ta také z důvodu malého počtu účastníků tohoto kabinetu navrhla novou členku kabinetu Mgr. Janu Kolaciovou ze ZŠ a MŠ Prušánky. Diskutovali se témata malé hodinové dotace polytechnických předmětů, nedostatek materiálního vybavení těchto předmětů, personální zabezpečení a malá aprobovanost a další žhavé problémy v této oblasti. PaedDr. Smejkal navrhl oslovit znovu ředitele škol v ORP Hodonín, aby vyslali na polytechnický předmětový kabinet zástupce svých škol. Další setkání kabinetu proběhne 20. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Předškolní vzdělávání

Dne 25. 9. 2017 se na Středisku služeb školám v Hodoníně konal první předmětový kabinet, který je realizován z projektu MAP Místní akční skupiny Dolní Morava. Předmětový kabinet řídil odborník na vzdělávání v ORP Hodonín PaedDr. Rostislav Smejkal. Prvním tématem setkání bylo Předškolní vzdělávání. Garantem tohoto kabinetu se stala Mgr. Blanka Cmolová ze ZŠ a MŠ Rohatec. Účastníci zde diskutovali problematiku Šablon, spolupráce pedagog versus asistent, rozdíly v náplni práce jednotlivých skupin asistentů a další. Byla zde diskutována také možnost seminářů s touto problematikou. Další setkání tohoto předmětového kabinetu je naplánováno na 12. 2. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Seminář "Trestní odpovědnost mladistvých"

Další část projektu "Malování zdi" probíhala 24. 10. 2017 v budově ZŠ Červené domky, když žáci 9. tříd, kteří se podíleli na Malování zdi, vyslechli přednášku „Trestní odpovědnost mladistvých", kterou přednesl por. Bc. Petr Zámečník, preventista Policie ČR. Studenti se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, která instituce tyto činy řeší a jaké jsou postihy. Odborným výkladem se prolínaly zajímavé příklady z praxe, některé byly i úsměvné. Další přednáška proběhne na ZŠ Vančurova v měsíci prosinci.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

 

semin zmenk2

Tisk
PDF

Projekt MAP - Malování zdi

Ve dnech 9. – 10. 10. 2017 a následně 17. 10. 2017 probíhala v ulici Na Výhoně akce „Malování zdi". Jedná se o ulici, která je klidnou částí města a často tu potkáte na procházce maminky s dětmi. Právě jedna z těchto maminek přišla s nápadem obnovy posprejované a vandaly poškozené zdi, s cílem udělat tento kout Hodonína opět příjemným a vkusným. Malování zdi proběhlo pod odborným vedením Zuzany Zimkové ze ZUŠ Dolní Bojanovice, která zpracovala i výtvarný návrh s motivem „Pravěké graffiti – návrat ke kořenům" a vedla své žáky při realizaci celé malby. Svou stopu na zdi zde mají i žáci hodonínských základních škol - ZŠ Červené domky Hodonín, ZŠ Na Pohodu Hodonín a MŠ Hodonín, Sídlištní 3969, kteří se v rámci výtvarné výchovy na projektu podíleli. Malba vkusně zapadá do okolní krajiny zdejších zahrad.

Další část projektu probíhala 24. 10. 2017 v budově ZŠ Červené domky, když žáci 9. tříd, kteří se podíleli na Malování zdi, vyslechli přednášku „Trestní odpovědnost mladistvých", kterou přednesl por. Bc. Petr Zámečník, preventista Policie ČR. Studenti se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, která instituce tyto činy řeší a jaké jsou postihy. Odborným výkladem se prolínaly zajímavé příklady z praxe, některé byly i úsměvné. Další přednáška proběhne na ZŠ Vančurova v měsíci prosinci.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

p1360456

Tisk
PDF

V rámcu projektu MAP znovuobnovujeme Předmětové kabinety v ORP

wp 20170605 004

Pedagogové nejrůznějších aprobací, ředitelé a další pracovníci ve školství se 5.6.2017 sešli, aby se pokusili obnovit zaniklou tradici existence předmětových kabinetů, tzn. skupinek pedagogů , kteří si navzájem předávají zkušenosti a pomáhají i ostatním pedagogům daného předmětu řešit problémy, které se vyskytují  v jejich oboru. Hojná účast na úvodním setkání svědčí o potřebě pedagogů obnovit předmětové kabinety a být si navzájem nápomocni.

wp 20170605 007

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

V rámci MAPu se pedagogové školili v efektivní komunikaci

3

Seminář Efektivní komunikace aneb jak se domluvit se konal v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání a byl určen pro školní pedagogy. Velmi poutavý výklad s příklady s praxe a s možností vyzkoušet si techniky efektivní komunikace školila paní Mgr. Fojtáchová. Seminář byl organizován ve spolupráci se Střediskem služeb školám.

3

logolink msmt vvv hor barva cz

Tisk
PDF

Pozvánka na vzdělávací seminář "Efektivní komunikace aneb jak se domluvit"

pozvanka vzdelavaci kurz efektivn komunikace

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista