AKTUÁLNĚ - Místní akční plán vzdělávání ORP Hodonín

Tisk
PDF

2. kolo Předmětových kabinetů - PK Polytechnické vzdělávání

2. kolo setkávání pedagogických pracovníků v Předmětových kabinetech odstartovalo 21. února na Středisku služeb školám v Hodoníně. Jako první se setkala pracovní skupina zaměřená na polytechnické vzdělávání. Pod vedením pracovníka odborného týmu projektu MAP I PaedDr. Rostislava Smejkala diskutovala skupina o zavedení modelářských soutěží, soutěží kroužků robotiky, o "oprášení" a sdílení kvalitních starých polytechnických učebnic a metodik, které se nachází v archivech škol a o možnostech zajištění exkurzí do výrobních provozů pro školy.

polytechnika1

polytechnika2

Tisk
PDF

Nabídka zaměstnání

nabdka zamstnn ss

Tisk
PDF

6. zasedání Řídícího výboru MAP

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 se v Regionálním centru Hodonín sešel Řídící výbor MAP, aby projednal a schválil další dokumenty, které jsou mimo jiné výstupními indikátory projektu MAP I. Byla schválena aktualizace investičních záměrů škol ve Strategickém rámci MAP, schválena Analytická část dokumentu MAP, Akční plán a Implementační plán. Řídící výbor dále vzal na vědomí probíhající podepisování "Memoranda o spolupráci", informace o připravovaném projektu MAP II a návrhu aktivit v MAP II.

rv map2

Fotky zde

Tisk
PDF

Vypravěčské dílny s Martinem Hakem

Žáci hodonínských základních škol, Vančurova, Očovská a Mírové náměstí navštívili ve dnech 17. až 19. 1. 2018 "Vypravěčské dílny" s lektorem Martinem Hakem, které uspořádala Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín. Pan Martin Hak četl úryvky z knihy Daniely Krolupperové a následně s dětmi zábavnou formou rozebíral konkrétní čtená slova a spolu s dětmi rozvíjel daný příběh. Touto formou se snažil dětem ukázat, že jeden příběh může mít mnoho variant obrazů. Žákům i jejich pedagogům se program líbil. Celkem bylo uspořádáno 7 dílen, z nichž 4 probíhaly na pracovišti Brandlova a 3 přímo v Městské knihovně v dětském oddělení. Cílem těchto akcí je podpora čtenářské gramotnosti žáků. Tato akce byla financována z projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706.

vd hak6

Více fotek zde

Tisk
PDF

Vypravěčské dílny Martina Haka

Od středy 17. 1. 2018 do pátku 19. 1. 2018 pořádá Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín a lektorem Martinem Hakem "Vypravěčské dílny". Vypravěčské dílny jsou určeny pro žáky základních škol. Materiálem a inspirací pro společnou tvorbu je část literární tvorby dětské spisovatelky Daniely Krolupperové. Po úvodních cvičeních, které probudí schopnost představovat si a dorozumívat se v obrazech, se bude pracovat s vybraným textem, z něhož lze vytvořit individuální i společné představy o postavách, prostředí i ději příběhu. Následně bude procvičena vypravěčská hra „Co by se stalo, kdyby ..." kde se podle jejího principu bude zacházet s postavami a dějem přečteného příběhu.Cílem vypravěčské dílny je tedy porozumění psanému textu.

plakat martin hak

Tisk
PDF

Setkání se Střediskem služeb školám

V pátek 12. ledna 2018 jsme pokračovali na přípravě projektu MAP II se Střediskem služeb školám, pobočka Hodonín. Hlavním tématem setkání bylo pokračování spolupráce v Předmětových kabinetech a organizace dalších vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Ze setkání vyvstalo několik dalších možných aktivit spolupráce.

sss1

sss2

Tisk
PDF

Příprava projektu MAP II

Ve čtvrtek 10. ledna 2018 se sešel realizační tým projektu MAP I, aby projednal přípravu žádosti na projekt MAP II. Realizace projektu MAP I bude ukončena v květnu 2018 a připravovaným projektem MAP II na něj chceme plynule navázat. Projekt MAP II má prohloubit spolupráci škol, vzdělávacích institucí a pedagogů v ORP Hodonín. Na schůzce se řešila obsahová náplň projektu MAP II a další klíčové aktivity, které jsou již součástí žádosti pro nový projekt.

priprava map ii3

priprava map ii2

Tisk
PDF

5. zasedání Řídícího výboru MAP

Dne 16. 11. 2017 proběhlo 5. zasedání Řídícího výboru MAP. Byla schválena změna členů výboru, Evaluační zpráva a podoba dokumentu Memorandum o spolupráci, kterou budou školy a další partneři projektu MAP podepisovat v měsíci lednu 2018. Členové Řídícího výboru byli seznámeni s podobou Akčního plánu a jejím obsahem, dále byli informováni o záměru zapojení MAS do Výzvy MAP II a v této souvislosti s náměty na další spolupráci v rámci tohoto projektu. PaedDr. Rostislav Smejkal informoval přítomné o probíhajících předmětových kabinetech a PaedDr. Magda Sudková o seminářích pořádaných Střediskem služeb školám v Hodoníně.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Společné vzdělávání a výchovné poradenství

Tento kabinet se konal 28. 11. 2017 na Středisku služeb školám Hodonín. Garantem kabinetu se stala Mgr. Irena Konštandová ze ZŠ a MŠ Ratíškovice. Diskutovalo se oddělení kariérového a výchovného poradenství, komunikace a spolupráce s rodiči, problémy šikany a kyberšikany, novela zákona o ochraně osobních údajů, jak upravit školní řád ve vztahu k mobilním telefonům dětí ve školách, práva učitelů a další aktuální témata. Další setkání proběhne 15. 3. 2018.

Zápis zde

Tisk
PDF

Předmětový kabinet Matematika a její aplikace

Dne 21. 11. 2017 se konal další z předmětových kabinetů, tentokrát kabinet "Matematika a její aplikace". Garantem kabinetu se stala Mgr. Hana Ondrouchová z gymnázia Hodonín. Probíraly se archivace žákovských prací, jednotné maturity, sjednocení učiva na úrovni okresu, pořádané soutěže a olympiády, aj. Středisko služeb školám má připravené kurzy Finanční gramotnost na prvním a druhém stupni základních škol a Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách. Příští setkání tohoto kabinetu bude 7. 3. 2018.

Zápis zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista