Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 4 IROP - Infrastruktura ZŠ

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 21.11. 2018 Výzvu č. 4  Infrastruktura ZŠ k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na tuto výzvu byla alokována částka 12 704 350,00 Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 1. 2019, 12:00 hod.

Text výzvy č. 4 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Pozvánka na seminář IROP - Infrastruktura ZŠ

Prezentace ze školení IROP - infrastruktura ZŠ

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista