Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 3 IROP - Technika IZS

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 21. 11. 2018 Výzvu č. 3 Technika IZS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na tuto výzvu byla alokována částka 18 355 700,000 Kč.

Budou podpořeny projekty na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20. 1. 2019, 12:00 hod.

Text výzvy č. 3 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Pozvánka na seminář IROP - Technika IZS

Prezentace ze školení IROP - technika IZS

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista