Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 2 IROP - Komunitní centra I

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 28. 6. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na Komunitní centra I. Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na tuto výzvu byla alokována částka 6,000.000,-- korun. Budou podpořeny projekty na výstavbu, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány. Dále na nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 8. 2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Seminář - pozvánka

Prezentace ze semináře

Seznam obdržených žádostí

Zápis z Hodnotící komise

Kontrolní list věcného hodnocení

Zápis z Výběrové komise

Zápis z 50. zasedání Výboru MAS Dolní Morava, z. s.

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy IROP

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista