Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 1 IROP - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 28. 6. 2018 Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu Sociálního podnikání. Cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Na tuto výzvu byla alokována částka 4,159.000,-- korun. Budou podpořeny projekty na vznik nového sociálního podniku, rozšíření stávajícího sociálního podniku a rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 6. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 6. 2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 8. 2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 - Kriteria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Seminář - pozvánka

Prezentace ze semináře

Seznam obdržených žádostí

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti

Zápis hodnotící komise

Zápis z 10. zasedání Výběrové komise

Zápis ze 48. zasedání Výboru zapsaného spolku MAS Dolní Morava

Seznam schválených žádostí o dotaci - 1. IROP

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista