Tisk
PDF

Setkání se senátorkou

Senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková se sešla na jednání s MAS Dolní Morava, na kterém se řešilo téma záchrany vody v krajině Dolní Moravy. Iniciativa vzešla od starostů Regionu Podluží, kteří by chtěli koordinovaně a na regionální úrovni hledat východiska k adaptaci krajiny na klimatické změny, zejména na sucho, a navázat na studii protierozních opatření, která se pro toto území vytvořila. Výsledkem jednání byla shoda, že je nutné oslovit odborníky, kteří jsou spjati s jakoukoliv formou vody v krajině. Tito odborníci by v rámci pracovní skupiny diskutovali a hledali varianty řešení spojené s úbytkem vody v oblasti Hodonínska a Podluží. Řešila by se témata zásobování obcí pitnou vodou, využití důlních vod, využití vod z ČOV, protierozní a protipovodňová opatření v krajině a celkové hospodaření s vodou v krajině i sídlech.

foto hubkov

 

 

 

Tisk
PDF

Malování zdi pokračuje

Ve spolupráci s MŠ Hodonín, Sídlištní a ZŠ Na Pohodu pokračovalo v úterý 17. 10. 2017 dopoledne "Malování zdi" v ulici Na Výhoně. Děti zde pod vedením paní uč. Zuzany Zimkové ze ZUŠ Dolní Bojanovice mohly zanechat svůj otisk rukou, který jim bude snad i za několik let připomínat účast na tomto projektu. Projekt bude pokračovat vzděláváním žáků základních škol v oblasti Občanské odpovědnosti prostřednictvím semináře, který realizuje Policie ČR v rámci programů preventivní péče kriminality. Děkujeme zúčastněným školám za jejich pozitivní přístup a spolupráci s MAS.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

Foto zde

 

Tisk
PDF

Pozvánka na seminář Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi

Seminář s exkurzí se koná v Olešnici na Moravě 31. 10. 2017. Cílem semináře je přispět k širší informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší orientaci při přípravě, následné realizaci a efektivnějšímu využití pozemkových úprav.

PDF ke stažení zde

 

 

Tisk
PDF

Konference Živý folklor

V pátek 13. 10. 2017 se MAS Dolní Morava účastnila Konference "Živý folklór", kterou pořádala Jihomoravská komunitní nadace. Na konferenci se sešli zástupci obcí, spolků a nadšenců z řad folkloristů. V dopoledních hodinách vystoupila paní Lenka Kudlová z Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy, kde přítomným přiblížila podmínky získání dotací z Fondu malých projetků, dále vystoupila paní Lucie Bartoňová z platformy Culture Matters, která se zabývá managementem kultury. V odpoledních hodinách jsme vyslechli zajímavou přednášku o dynamice spolku, kterou přednesl Filip Húšťava, člen mužáckého spolku Kúcané, jemuž se podařilo během 5ti let obnovit folklorní tradice v obci Kúty. Po něm vystoupil Jaromír Břeň, který se podělil o svoje zkušenosti při práci s mládeží. Již několik let dochází pravidelně mezi žáky Základní školy v Šardicích, aby je naučil zpívat lidové písně. Jeho práce sklízí plody na poli velkého zájmu mladých o folklor v této obci. Na závěr se představily zástupkyně obcí Morkůvky a Hroznové Lhoty, paní starostky Brigita Petrášová a Martina Bílová, které přiblížily, jakým způsobem se snaží v jejich obci podporovat folklór. Závěrečná diskuse se nesla v duchu poznatků přítomných a otázek na budoucí vývoj a zachování tradic v našem kulturním prostředí. MAS Dolní Morava přispěla k diskuzi informací a zkušenostmi s vybudováním a provozem Půjčovny krojů na Podluží.

Foto zde

Tisk
PDF

Malování zdi

Ve dnech 9. – 10. 10. 2017 probíhala v ulici Na Výhoně akce „Malování zdi". Jedná se o ulici, která je klidnou částí města a často tu potkáte na procházce třeba maminky s dětmi. Právě jedna z těchto maminek přišla s nápadem obnovy posprejované a vandaly poškozené zdi, s cílem udělat tento kout Hodonína opět příjemným a vkusným. Malování zdi proběhlo pod odborným vedením Zuzany Zimkové ze ZUŠ Dolní Bojanovice, která zpracovala i výtvarný návrh s motivem „Pravěké graffiti – návrat ke kořenům" a vedla své žáky při realizaci celé malby. Svou stopu na zdi zde mají i žáci hodonínských základních škol - ZŠ Červené domky Hodonín a ZŠ Na Pohodu Hodonín, kteří se v rámci výtvarné výchovy na projektu podíleli. Malba vkusně zapadá do okolní krajiny zdejších zahrad.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

 

Foto zde

 

Tisk
PDF

Teambuilding MAS a obce Rohatec

 IMG 0160 nahled

Ve dnech 4. a 5. 10. 2017 se zaměstnanci MAS Dolní Morava a obce Rohatec zúčastnili společného teambuildingu v resortu Hluboký Dvůr u Olomouce. První den ráno jsme se všichni sešli na obecním úřadu v Rohatci, abychom se rozlosovali do dvou týmů "Modří" a "Zelení". Dostali jsme krásná trička s logem obce Rohatec, abychom veděli, do kterého týmu patříme. Pak už jsme vyrazili na cestu. Po dvou hodinách jízdy jsme dorazili do areálu Hluboký Dvůr. Přivítalo nás krásné horské prostředí v povodí řeky Bystřice. Zde jsme měli naplánovány sportovní aktivity jako je lukostřelba, bobová dráha, Kamzíkova stezka a na závěr prvního dne minigolf s 18ti jamkami. Poté jsme si užili wellnes centra hotelu a někteří dali přednost znalostní hře o Jižní Moravě. Druhý den nás pak čekala jízda na koni. Konečné vítězství patřilo Modrým v čele se starostou obce Rohatec. Nikdo však nesmutnil, protože teambuilding byl pro mnohé o překonání vlastních hranic, ať už na bobové dráze, Kamzíkově stezce či jízdě na koni. Spokojení jsme vyrazili na cestu zpět ke svým domovům.

Foto k nahlédnutí zde

 

Tisk
PDF

Umění na Přístavišti

V neděli 24. 9. 2017 se MAS Dolní Morava zúčastnila akce Umění na Přístavišti aneb „Setkání s múzou" u příležitosti ukončení plavební sezóny. Akci pořádal DSO pro Baťův kanál ve spolupráci se ZUŠ Hodonín, přístavištěm U Jezu Hodonín a Veslařským klubem Hodonín. MAS Dolní Morava ve svém stánku nabízela produkty regionálních výrobců vín a vinných moštů.

Foto zde

Tisk
PDF

Pozvánka na kulturní akci

Spolek Obce pro Baťův kanál pořádá v neděli 24. 9. 2017 od 15 hodin v Přístavišti "U Jezu" v Hodoníně akci s názvem Umění na přístavišti aneb "Setkání s múzou". V programu vystoupí žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru ZUŠ Hodonín, od 15:30 budou zahájeny plavby a návštěvníci budou mít možnost ochutnat mošty a vína. Nezapomeňte také navštívit stánek MAS Dolní Morava a ochutnat zde vína regionálních vinařů. Těšíme se na vás.

Plakát zde

 

 

Tisk
PDF

Ochutnávka vín na Svatovavřineckých slavnostech

Ve dnech 11. - 14. 8. 2017 probíhaly v Hodoníně již tradiční Svatovavřinecké slavnosti. MAS Dolní Morava podpořila tuto akci svou účastí. V našem stánku bylo možné ochutnat vína několika vinařů z územní působnosti spolku MAS Dolní Morava. Dle kladných ohlasů a hojné účasti usuzujeme, že se lidem degustace líbila. Návštěvníci se také zajímali o činnost spolku MAS Dolní Morava. Účastí na těchto akcích zvyšujeme povědomí veřejnosti o fungování a činnosti spolku MAS Dolní Morava. Již 24. 9. 2017 od 15 hodin nás můžete potkat v Přístavišti Hodonín na akci Umění na přístavišti aneb "Setkání s múzou".

Foto zde

Tisk
PDF

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace Alokace (v tis Kč)
4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 137 168
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů* 575 000
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích** 35 000
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách** 112 000
8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 46 000
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 140 000
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 440 000
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 27 500
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 50 000
16.1.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 5 500

 
* Alokace pro operaci 4.2.1 zohledňuje nově zařazený záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.
** U těchto operací se vzhledem k výši finanční alokace a průběhu čerpání finančních prostředků uvažuje o realizaci dvou výzev, a to v roce 2017 a 2019.

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.


Dále byla upravena Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Tato Příručka byla upravena v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a obsahuje zejména změny týkající se postupu zadavatele, např. možnost jednat o nabídkách, povinnost zadavatele vyloučit dodavatele v případě střetu zájmů nebo nesplnění zadávacích podmínek, stanovení případů, kdy je možné změnit smlouvu, apod.

 

Hlavní změny podmínek pro 5. kolo ke stáhnutí zde.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista