Tisk
PDF

Po stopách prapředků - podpis dohody se SZIF

Dne 26.1.2012 byla předsedou MAS Dolní Morava, Ing. Josefem Smetanou podepsána na regionálním odboru SZIF dohoda o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Po stopách prapředků". MAS Dolní Morava zastupuje v rámci tohoto projektu roli "Koordinační MAS" (KMAS).

Dotace byla Státním zemědělským a intervenčním fondem schválena dne 25.10.2011. Žádost o dotaci byla do výzvy pro prioritní osu IV.2.1 podána dne 28.6.2011 v Praze. Projekt je tedy spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce a je postaven na spolupráci MAS Dolní Morava o.s. a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, o.s.

Projekt spolupráce zaměřen na zvyšování povědomí o hmotném i nehmotném kulturním dědictví venkova, podporu identity místních obyvatel venkova s územím a zvyšováním atraktivity území prostřednictvím nerozvinutého potenciálu obou území místních akčních skupin s úzkou vazbou na rozvoj cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel o historické a kulturní hodnotě území, zapojit obyvatele a odbornou veřejnost do diskuze a mapování prehistorického dědictví a zvýšit zájem lidí o toto téma.
V první fázi dojde k mapování a sběru podkladů a dat hmotného i nehmotného kulturně-historického dědictví v oblasti prehistorického dědictví a archeologie, které jsou pro každý region specifické. Na základě mapování a workshopů vznikne databáze a podkladové materiály pro přípravu propagačních materiálů a přípravu kulturních a vzdělávacích akcí.
Souběžně s mapováním a workshopy budou realizovány kulturně-vzdělávací akce pro základní školy a veřejnost. Pro pořádání akcí bude pořízeno vybavení pro pořádání akcí (velkoplošné stany, mobilní panely pro pořádání výstav).
V rámci investiční fáze projektu bude vybudována expozice v kostelní věži v Lanžhotě a 3 naučné stezky na území MAS Živé pomezí. V každé z těchto expozic bude věnována pozornost hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví. Další výstupy projektu budou informace zveřejněné na www stránkách a sdílení informací a vzájemná výměna zkušeností a dále vydání (společných) propagačních materiálů.

Tisk
PDF

Dokončen projekt partnerských MAS Dolní Morava, Strážnicko a Vyškovsko

V říjnu 2011 byla dokončena realizace projektu "Společné putování za dědictvím regionů", který byl realizován v letech 2010 - 2011 za podpory EU a Programu rozvoje venkova.

Hlavním posláním projektu bylo vytvoření nových možností pro zajištění ochrany a obnovy hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova ve vybraných územích Jihomoravského kraje. Projekt jehož realizátory byly partnerské místní akční skupiny - Dolní Morava, Společná cesta a Strážnicko, usiloval o poznání a zpřístupnění historie veřejnosti, o rozvoj řemesel a obnovu tradičních objektů na Podluží, Hodonínsku, Strážnicku a Vyškovsku.
V první fázi realizace projektu tak bylo provedeno zmapování a sběr dat pro vytvoření společné databáze obsahující témata lidových tradic a zvyklostí, lidových pověstí, lidového stavitelství, tradičních řemesel, ale také regionální gastronomie. Získaná data a podklady byly základem pro vytvoření veřejně přístupná www databáze, která je dostupná na webových stránkách všech partnerských MAS. Veřejnosti jsou tyto získané materiály dostupné také ve formě čtyř společných tištěných publikací:
• Pověsti z regionů Moravy
• Lidové stavitelství z regionů Moravy
• Lidové tradice z regionů Moravy
• Krajová kuchařka z regionů Moravy

Webové stránky projektu :   www.mas-dolnimorava.cz/dedictvi/

Dalším cílem projektu bylo vytvoření 5-ti stálých expozic zaměřených právě na kulturní dědictví regionů. Oživení těchto veřejně přístupných objektů bylo dosaženo vytvořením zajímavých a kvalitních expozic odrážejících zjištěné poznatky z provedeného mapování kulturně historického dědictví.
V rámci projektu byly provedeny práce a vytvořeny expozice v objektech:
• Muzeum Starý kvartýr v Lužicích
• Muzeum Stará radnice v Rohatci
• Technická památka na Baťově kanále – výklopník Sudoměřice
• Průžkův mlýn Strážnice
• Muzeum hliněného stavitelství v Domě zdravého rozumu v Rostěnicích-Zvonovicích

Jedním z neposledních cílů projektu je také snaha o zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. V projektu je tento cíl naplněn zejména nákupem zařízení pro společenské a kulturní akce, mezi které patří například dřevěné stánky či chladící box na víno. Realizace společného projektu přispěla ke zvýšení atraktivity území všech partnerských MAS.

 

 

Tisk
PDF

II. ročník Svatomartinských vín Dolní Moravy 2011

Místní akční skupina Dolní Morava, ve spolupráci s Městem Hodonín, Domem Kultury Hodonín, Regionem Podluží, Mikroregionem Hodonínsko, Regionem Slovácko a Rádijem Čas Dyje pořádala dne 11. listopadu 2011 druhý ročník ochutnávky Svatomartinských vín v Hodoníně. Přesně v 11 hodin a 11 minut byly otevřeny první láhve a návštěvníci poté mohli začít ochutnávat první vína sklizně roku 2011 od známých vinařů z Čejkovic, Hrušek, Mikulčic, Rohatce a Dubňan.

Také nechyběly gastronomickoé pochoutky jako škvarky, vepřové sádlo, tlačenka, zelňačka, sýry, uzeniny a na zahřátí byl k dispozici svařák. V odpoledních hodinách pak k lepší pohodě při ochutnávaném vínu zazpívali Mužáci z Hrušek.

Akce zaznamenala kladnou odezvu od přítomných návštěvníků a přispěla tak k propagaci Svatomartinského vína a také samotných vinařů.

FOTOGALERIE AKCE

Ing. Josef Smetana

Tisk
PDF

Schválena dotace pro projekt "Po stopách prapředků"

Dne 25.10.2011 byla Státním zemědělským a intervenčním fondem schválena dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro projekt "Po stopách prapředků". Žádost o dotaci byla do výzvy pro prioritní osu IV.2.1 podána dne 28.6.2011 v Praze.

Projekt je tedy spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce a je postaven na spolupráci MAS Dolní Morava o.s. a MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko, o.s.

Projekt spolupráce zaměřen na zvyšování povědomí o hmotném i nehmotném kulturním dědictví venkova, podporu identity místních obyvatel venkova s územím a zvyšováním atraktivity území prostřednictvím nerozvinutého potenciálu obou území místních akčních skupin s úzkou vazbou na rozvoj cestovního ruchu. Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel o historické a kulturní hodnotě území, zapojit obyvatele a odbornou veřejnost do diskuze a mapování prehistorického dědictví a zvýšit zájem lidí o toto téma.
V první fázi dojde k mapování a sběru podkladů a dat hmotného i nehmotného kulturně-historického dědictví v oblasti prehistorického dědictví a archeologie, které jsou pro každý region specifické. Na základě mapování a workshopů vznikne databáze a podkladové materiály pro přípravu propagačních materiálů a přípravu kulturních a vzdělávacích akcí.
Souběžně s mapováním a workshopy budou realizovány kulturně-vzdělávací akce pro základní školy a veřejnost. Pro pořádání akcí bude pořízeno vybavení pro pořádání akcí (velkoplošné stany, mobilní panely pro pořádání výstav).
V rámci investiční fáze projektu bude vybudována expozice v kostelní věži v Lanžhotě a 3 naučné stezky na území MAS Živé pomezí. V každé z těchto expozic bude věnována pozornost hmotnému i nehmotnému kulturnímu dědictví. Další výstupy projektu budou informace zveřejněné na www stránkách a sdílení informací a vzájemná výměna zkušeností a dále vydání (společných) propagačních materiálů.

Tisk
PDF

Svatomartinská vína Dolní Moravy podruhé

===  PLAKÁT A POZVÁNKA ZDE ===

svm2011_logo_mMístní akční skupina Dolní Morava, ve spolupráci s Městem Hodonín, Domem Kultury Hodonín, Regionem Podluží , Mikroregionen Hodonínsko a Regionem Slovácko zve všechny zájemce na druhý ročník veřejné degustace Svatomartinských vín z obcí Dolní Moravy, která se uskuteční v pátek 11.11.2011 od 11 hodin a 11 minut na Masarykově náměstí v Hodoníně.
V rámci degustace budou nabízena Svatomartinská vína od vinařů z Čejkovice, Dubňan, Hrušek, Mikulčic a Rohatce.
Nebudou chybět regionální gastronomické produkty jako chutná "zelňačka", škvarky, vepřové sádlo či tlačenka s cibulí, sýry, uzeniny, a také třeba klasický "svařák".
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách Regionální centra Města Hodonína (vedle budovy radnice na náměstí), kde také můžete shlédnout nově otevřenou expozici věnovanou historii vinařství.

Ochutnat zajímává mladá vína od vinařů z obcí na Břeclavsku a Hodonínsku můžete mezi 11 a 20 hod. Přiďte a podpořte činnost občanského sdružení MAS Dolní Morava.

PS: Vinaři kteří mají zájem nabídnout své Svatomartinské víno na naši degustaci se mohou přihlásit u Ing. Josefa Smetany (tel. 777 328 052, nebo email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Naše pozvánka na stránkách www.wineofczechrepublic.cz

Tisk
PDF

Prezentace projektu "Život na dolním toku Moravy"

Byla přidána nová prezentace projektu "Život na dolním toku Moravy".

Celou prezentaci najdete na následujícím odkazu:   ZIVOT


publicita

 

Tisk
PDF

Česká Chuťovka 2011 v Praze

Místní akční skupina Dolní Morava o.s. ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Vinařským fondem a Centrálou cestovního ruchu zastupovala Jižní Moravu ve dnech 16. až 19. června 2011 na 2. ročníku České chuťovky 2011 – festivalu chutí Čech, Moravy a Slezska, který se konal na Staroměstském náměstí v Praze. Expozice byla zaměřena na propagaci vinařství, vinařské turistiky, regionální gastronomie a cestovního ruchu v oblasti Jižní Moravy.

Návštěvníkům festivalu a to jak tuzemským, tak zahraničním expozice nabídla také např. speciality z domácí zabíjačky – škvarky a škvarkovou pomazánku (Řeznictví a uzenářství Žůrek z Týnce), dále domácí třešně, opražené sušené švestky se slaninou, svatební koláčky či lázeňské oplatky (Lázně Hodonín). Formou degustace pak mohli návštěvníci ochutnat vína od 20 vinařů z Jižní Moravy.

Výsledná realizovaná expozice měla podobu dvou dřevěných stánků, které spolu vytvořily prezentační prostor 18 metrů čtverečních. Jeden ze stánků byl kompletně věnován ochutnávce vína a ve druhém stánku pak byly návštěvníkům festivalu a turistům nabízeny propagační materiály o vinařství na Jižní Moravě, propagační materiály o jednotlivých vinařstvích, materiály týkající se nabídky cestovního ruchu a také nový propagační leták "Ochutnejte vína Dolní Moravy". V prostorách byla návštěvníků k dispozici vyplachovačka sklenic a zástolí pro možnost degustace nabízených vzorků.

Nabídka tradiční gastronomie i ochutnávka vín se setkala u návštěvníků Staroměstského náměstí s kladným ohlasem. Prezentace vín vinařů Dolní Moravy byla na Staroměstském náměstí v Praze velmi úspěšná.

Akce byla spolufinancována Vinařským fondem a Jihomoravským krajem v rámci programu "Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK pro rok 2011" a byl realizován ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy v rámci podpory projektu "Ochutnejte Moravu" (www.ochutnejtemoravu.cz).

Česká chuťovka 2011 na webu hlavního organizátora

 

loga_jmk_vf_ccrjm

Tisk
PDF

Otevření muzejních expozicPOZVÁNKA

Na slavnostní otevření muzejních expozic

V Lužicích a v Rohatci
dne  28. 5. 2011
opravených v rámci projektu "Společné putování za dědictvím regionů"

Program:

10.00 Lužice - Starý kvartýr
14.00 Rohatec - Stará Radnice


V rámci slavnostního programu vystoupí:
Seniorky z Lužic a Mužácký sbor z RohatceZa pořadatele srdečně zvou:

MAS Dolní Morava, MAS Společná cesta, MAS Strážnicko,
Obec Lužice, Obec Rohatec,
Muzejní spolek Lužice a Muzejní spolek Rohatec

Tisk
PDF

Život na dolním toku Moravy

Místní akční skupina Dolní Morava o.s. a Občanské sdružení Veleš, Brodské uspořádaly v rámci realizace projektu "Život na dolním toku Moravy" ve dnech 16. až 20. května 2011 týdenní "Jarní řemeslnou a výtvarnou dílnu". V rámci tohoto mikroprojektu spolufinancovaného Evropskou Unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty byla oživena vzájemná výměna kulturních a historických poznatků, tradic a zvyků mezi regiony Podluží, Hodonínsko a Záhorí. Šlo také o seznámení nejmladší generace s tradicemi, zvyky, řemeslnými a výtvarnými dovednostmi a všeobecnou kulturou obou těchto příhraničních regionů.
Týdenní Jarní řemeslná a výtvarná dílna byla součástí projektu „Život na dolním toku Moravy“. Zázemí poskytla Obec Tvrdonice, kde v přírodním amfiteátru celý týden od 16. do 20. května 2011 si mohly děti vyzkoušet své dovednosti. Bylo vytvořeno 6 „mini-dílniček“ s těmito jednotlivými dovednostmi: výroba papírových tašek, pletení žil z pedigu, dřevořezba, pečení a zdobení perníčků, výroba textilních kolážích a tvorba z přírodních materiálů.
Každý z 344 zúčastněných žáků ze 14 základních škol si prošel všemi těmito mini-dílničkami. Na počátku jara tohoto roku byla na všech ZŠ vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž. Výsledky činnosti žáků ZŠ byly vyhodnoceny a v pátek 20. května po ukončení Jarní výtvarné a řemeslné dílny se konala slavnostní vernisáž, při které byli všichni vítězové také oceněni. Při této vernisáži byl také zhodnocen průběh týdenní řemeslné a výtvarné dílny. Poděkování patří všem organizátorům, lektorům jednotlivých mini-dílniček a v neposlední řadě také obci Tvrdonice za spolupráci při organizaci dílny.
Všechny práce žáků základních škol Podluží a Hodonínska jsou vystaveny na Slovácké chalupě ve Tvrdonicích, a je možné je shlédnout také v rámci Tvrdonských národopisných slavností, které se letos uskuteční 3. až 5. června 2011.


publicita


Tisk
PDF

Pozvánka na výtvarnou a řemeslnou dílnu


Místní akční skupina Dolní Morava o.s.

a


Občanské sdružení Veleš Brodské

si Vás dovolují pozvat na


"Jarní řemeslnou a výtvarnou dílnu"

pořádano v rámci projektu "Život na dolním toku Moravy"

ve dnech 16. až 20. 5. 2011 v národopisném areálu ve Tvrdonicích.

Dílna je určena především pro děti základních škol obou příhraničních regionů. Uvítáme také rodiče s dětmi, které zatím do školy nechodí. Děti si budou mít možnost vyzkoušet pečení a zdobení perníčků, pletení z pedigu, výrobu papírových tašek, textilní koláž, práci s přírodními materiály a dřevořezbu.

V pátek 20.5.2011 pak v odpoledních hodinách proběhne za účasti zástupců z obou příhraničních oblastí slavnostní vernisáž celého projektu "Život na dolním toku Moravy" se slavnostním vyhlášením a předáním cen v rámci výtvarné a fotografické soutěže.

Slavnostní vernisáž svým vystoupením podpoří také dětské folklorní soubory Kordulka ze Starého Poddvorova, Pomněnka z Tvrdonic a Bročánek z Brodského.

Všechny srdečně zveme...

 


publicita


IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista