Tisk
PDF

Schůzka Realizačního týmu MAP II

První schůzka realizačního týmu projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II se uskutečnila v úterý 20. 6. 2018. Realizace projektu započala již 1. 6. 2018. Na schůzce realizační tým řešil úkoly, které nás čekají v nejbližších měsících. Je to obsazení Řídícího výboru zástupci jednotlivých organizací, obsazení všech sedmi pracovních skupin a uspořádání workshopu na téma rovných příležitostí.

schzka rt1

 

Tisk
PDF

Pozvánka na výstavu

Místní akční skupina Dolní Morava a její Regionální centrum pořádají ve spolupráci s DSO Obce pro Baťův kanál a Baťovým kanálem, o.p.s. u příležitosti 80. výročí založení Baťova kanálu výstavu "Baťův kanál ve fotografiích". Zahajovací vernisáž proběhne v pondělí 25. 6. 2018 v 17 hodin na Regionálním centru v Hodoníně. Výstava pak potrvá až do 2. 9. 2018. Všichni jste srdečně zváni.

vystava batacanal

Tisk
PDF

Výběrová komise - hodnocení projektů

Na zasedání Výběrové komise, která proběhla v pondělí 18. 6., byly zhodnoceny přijaté žádosti z 2. Výzvy PRV. Výběrová komise dále společně hodnotila dvě žádosti, které byly MAS doručeny v 1. výzvě OPZ na příměstské tábory.

vk1

Víc fotek zde

 

Tisk
PDF

Měsíční newsletter

V květnu vydala naše MAS první newsletter. Kromě zpravodaje, který vychází čtvrtletně, jsme se rozhodli pro měsíční zasílání novinek. Čtenáři tak budou mít aktuální informace o dění v našem regionu, o vyhlašovaných výzvách a o projektech, které realizujeme. Pro zasílání newsletteru stačí vyplnit vaši emailovou adresu na odkazu https://goo.gl/forms/3u23352TaHvsj2S73.

Ukázka newsletteru: NEWSLETTER KVĚTEN 2018

 

Tisk
PDF

TAS prohlubuje spolupráci s Regionem Slovácko

Turistická asociace Slovácko pokročila na další úroveň spolupráce s Regionem Slovácko v Uherském Hradišti. Na společné schůzce se členové obou destinačních managementů domluvili na společném postupu propagace jednotného Slovácka. Nejbližším krokem bude společná žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Kromě různých aktivit se v žádosti zaměříme na kompletní předělání zastaralého webu Slovácko.cz, který má obrovský potenciál, ale zoufale čeká na modernizaci a aktualizaci.

Na začátku června se díky spolupráci obou managementů rozšířila akce Víkend otevřených památkových domků z Uherskohradišťska i do Kyjovska či Hodonínska. Díky tomu se otevřela na celém území Slovácka o jednom víkendu téměř padesátka památkových domků a malých muzeí.

I dále budeme úzce spolupracovat, jak jsme se před časem zavázali ve společně uzavřené smlouvě.

tas rs

 

 

Tisk
PDF

Pozvánka na Valnou hromadu

20. zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Dolní Morava, z. s. proběhne ve středu 20. června 2018 v 17 hodin v Dolních Bojanovicích. Na programu jednání bude mimo jiné účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017, schvalování 5. výzvy IROP na infrastrukturu sociálních služeb a 1. - 3. výzvy OPŽP. Diskuse proběhne také nad změnou názvu naší MAS.

Pozvánka

pozvanka vh-masdm 2018-06-20 

Tisk
PDF

Zasedání Výběrové komise

Na 7. zasedání Výběrové komise, které proběhlo v pondělí 4. 6., byli její členové seznámeni s informacemi o postupu ve Strategii CLLD a systémem hodnocení 1. Výzvy OPZ a 2. Výzvy PRV. Byl jim představen seznam žadatelů obou výzev a na závěr byli schváleni hodnotitelé jednotlivých fichí PRV. Výzva OPZ bude hodnocena společně všemi přítomnými členy Výběrové komise.

vk1

Tisk
PDF

Zavěrečné setkání aktérů projektu MAP

Závěrečné setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Hodonín bylo zakončením a zároveň také poděkováním všem zapojeným subjektům, školám a pedagogům v projektu Místní akční plán na území ORP Hodonín. Na setkání byli přítomni také členové Řídícího výboru. Na programu bylo shrnutí výstupů a výsledků celého projektu, Řídící výbor následně schválil Zprávu o průběhu spolupráce a Závěrečnou sebehodnotící zprávu. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný. Ještě jednou díky všem, kdo se na realizaci celého projektu podíleli.

Prezentace

Finální dokument MAP

zaver map3

Další fotky zde

Tisk
PDF

Zaregistrované žádosti k 1. Výzvě OPZ

V 1. Výzvě z Operačního programu Zaměstnanost - Prorodinná opatření jsme k termínu ukončení příjmu žádostí 18. 5. 2018 ve 14 hodin zaregistrovali dva žadatele s projekty na příměstské tábory. Jedná se o Středisko volného času Hodonín a Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK.

zaregistrovan dosti opz1

Tisk
PDF

Leaderfest v Rožnově pod Radhoštěm

"LeaderFest" je každoročně pořádanou konferencí pro Místní akční skupiny nejen z České republiky, ale také našich kolegů ze Slovenska, nebo Polska. Konala se ve dnech 22. - 25. 5. 2018 v příjemném venkovském prostředí Rožnova pod Radhoštěm. Účastníci konference měli v rámci programu možnost navštívit prezentace vybraných MAS, exkurze a další doprovodný program spojený s tradicemi a kulturou v regionu. Ze zajímavých prezentací můžeme zmínit například Lidé na venkově, SMART řešení pro venkov, Konektivita a spolupráce na venkově, Udržitelné životní prostředí na venkově, Podnikání na venkově. Součástí doprovodného programu byly Farmářské trhy s tradičními regionálními výrobky, anebo kulturní program v podobě vystoupení místních folklorních souborů, žáků ZUŠ, místních škol a další. Jako zástupci Místní akční skupiny Dolní Morava jsme se zúčastnili přednášek týkajících se problematiky udržitelnosti životního prostředí a podnikání na venkově, jelikož jsou to oblasti, na které se zaměřujeme a mohli jsme tak načerpat příklady dobré praxe v této problematice. Pro seznámení se s tradicemi a historií regionu jsme navštívili Valašskou dědinu a Rožnovský pivovar.

Prezentace Milion stromů a Klimagreen

ronov1

Fotogalerie zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista