Tisk
PDF

Výzva č. 2 - Program rozvoje venkova

Tisk
PDF

Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova

Tisk
PDF

Co je PRV?

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Součástí výzev MAS Dolní Morava budou také výzvy pro nezemědělské podnikatele. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista