Tisk
PDF

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Dolní Morava, z.s.

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 21. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve středu 16. ledna 2019 v 17.00 hodin v prostorách KD v Josefov.

logo mas

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Externí audit MAS
4. Projednání účetní závěrky za rok 2017
5. Volba členů Výboru spolku
6. Volba členů Kontrolní komise
7. Volba členů Výběrové komise
8. Schválení výzev MAS – 6. až 8. výzva IROP
9. Schválení výzev MAS – 3. a 4. výzva OPZ
10. Schválení výzev MAS – 3. výzva PRV
11. Změna stanov MAS
12. Aktivity a projekty MAS v roce 2019
13. Projednání výše členského příspěvku pro rok 2019
14. Turistická asociace Slovácko – zpráva o činnosti 2018
15. Různé (SCLLDII, FMP, MAPII)
16. Závěr

Pozvánka na Valnou hromadu (pdf)

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista