Tisk
PDF

Společné setkání pracovních skupin MAP II

Realizační tým MAP II v ORP Hodonín si Vás dovoluje pozvat na

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

projektu „Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II",
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626

v úterý 20. listopadu 2018 ve 14 hodin
v zasedací místnosti Regionálního centra (přízemí),
Masarykovo náměstí 27, Hodonín.

Program:

1)      Informace o projektu MAP II

2)      Informace o dokumentu „Popis potřeb škol"

3)      Informace z Řídícího výboru

4)      Různé

5)      Diskuse

6)      Závěr

Společné setkání pracovních skupin je určeno pro všechny pracovní
skupiny dohromady (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, polytechnické vzdělávání,
podpora v oblasti demokratické kultury
a regionální identity, předmětové kabinety, rovné příležitosti, financování).

Za realizační tým MAP II:

Denisa Přibylová

Ing. Petra Křivánková

PaedDr. Rostislav Smejkal

Pozvánka na společné setkání pracovních skupin

logo

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista