Tisk
PDF

Řídící výbor MAP II a schválené dokumenty

V pátek 26. října 2018 proběhlo zasedání Řídícího výboru MAP II. Na tomto jednání členové schválili předsedou Řídícího výboru MAP II Mgr. Ladislava Ambrozka, který s navrženou funkcí souhlasil. Dále členové schválili potřebné dokumenty viz níže. V aktualizovaném Strategickém rámci byla přidána investiční priorita Základní a mateřské školy Rohatec, příspěvková organizace, a to o projekt Nástavba MŠ, ul. U Školky 991/6, Rohatec.

Aktualizovaný Strategický rámec MAP

Statut Řídícího výboru MAP

Organizační struktura

Jednací řád Řídícího výboru MAP

Komunikační plán a konzultační proces

 

logo

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista