Tisk
PDF

MAP II - Workshop na téma rovných příležitostí

První uskutečněnou aktivitou v rámci realizace projektu MAP II byl workshop „Zvyšování připravenosti škol na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření", který se uskutečnil ve středu 26. 9. 2018 na Regionálním centru v Hodoníně. Účastníci pod odborným vedením koučky PaedDr. Miluše Těthalové řešili formou balintovské metody problémy spojené s inkluzí, zejména jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami ADHD. Výstupem byl pak akční plán řešení konkrétního problému s žákem. Ve druhé části proběhla analýza sítě podpůrných služeb v území ORP Hodonín, které jsou školami využívány. Na závěr byla představena pracovní skupina pro rovné příležitosti a její složení, které bylo doplněno o zájemce z řad účastníků tohoto workshopu.

ws rpi

Fotogalerie zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista