Tisk
PDF

Dokončen audit hospodaření organizace


Společnost ECOVIS dokončila audit projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava", registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004495, jehož realizace byla ukončena letos na přelomu března a dubna. Tento audit je pro "podpořené" místní akční skupiny povinnou součástí projektu. Zároveň byl proveden také audit hospodaření MAS za rok 2017 a byla vydána Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2017.

Zpráva o věcných zjištěních v souvislosti s posouzením způsobilosti výdajů za rok 2017 v projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností...." je ke stažení zde

audit

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista