Tisk
PDF

Žadatelé 2. Výzvy z PRV

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. zveřejňuje seznam obdržených žádostí do 2. výzvy PRV, která byla vyhlášena 6. 4. 2018 a příjem žádostí byl ukončen 7. 5. 2018. Byly vyhlášeny fiche M - Konkurenceschopné zemědělství, fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, fiche I - Nezemědělské podnikání a fiche R - Protipovodňová a protierozní opatření. Žadatelé jsou zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Další výzva z PRV bude vyhlášena v roce 2019. Sledujte naše stránky.

tabulka obdren dosti prv2 

Dokument pdfIROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista