Tisk
PDF

2. Výzva z PRV ukončena

Příjem žádostí do Výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova byl dnes v 15 hodin ukončen. Zaslané žádosti budou nyní procházet kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a poté věcným hodnocením. Podpořeny budou projekty na zemědělské a nezemědělské podnikání a protipovodňová a protierozní opatření, které splní kriteria Výzvy.

Odkaz na výzvu zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista