Tisk
PDF

Seminář "Zeleň v krajině"

Projekt Klimagreen, do něhož je Místní akční skupina Dolní Morava zapojena, nabídl včera 17. 4. 2018 seminář o zeleni v krajině a dotačních možnostech na výsadbu stromů a další zeleně. Přednášejícími byli odborníci z oblasti životního prostředí a oboru zahrádkářství a ovocnářství. S praktickým příkladem obnovy zeleně a výsadeb v Ratíškovicích se s přítomnými podělila senátorka Anna Hubáčková. O vlivu vegetace na sucho a erozi promluvil profesor Boris Krška. Zmínil také pro jihomoravský kraj typické odrůdy ovocných stromů. Ing. Jitka Schneiderová objasnila postup zpracování projektových žádostí a ukázala příklady výsadby krajinné a sídelní zeleně. Ing. Pavel Fišer na závěr představil dotační programy životního prostředí z národní, krajských a dalších zdrojů.

klimagreen8

Fotky zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista