Tisk
PDF

Výhlášení Výzvy č. 2 z OPZ - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 17. 4. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání. V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání. Budou podporovány cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života. Na tuto výzvu byla alokována částka 2 miliony korun.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 4. 2018, 4:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8. 8. 2018, 12:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných činností

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista