Tisk
PDF

Schůzky Předmětových kabinetů

V měsíci březnu a dubnu proběhly poslední schůzky Předmětových kabinetů. Konkrétně Předmětový kabinet Společné vzdělávání a výchovné poradenství (22. 3.), Matematika a její aplikace (27. 3.), na kabinetu Řízení škol a školských zařízení se sešli ředitelé základních a mateřských škol (3. 4.) a posledním Předmětovým kabinetem byl Dějepis a výchova k občanství (11. 4.). Na schůzce tohoto kabinetu se pedagogové domluvili na uspořádání soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ke 100. výročí vzniku Československa. Žáci budou řešit úkoly vztahující se k tomuto období v terénu, stanovišti jim bude například Galerie města Hodonín nebo Městské muzeum Hodonín. Místní akční skupina Dolní Morava bude organizátorem akce v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II.

Předmětové kabinety byly realizovány díky projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV).

pk dejepis

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista