Tisk
PDF

Seminář "Prevence vyhoření"

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hodonín byl dne 19. března 2018 uspořádán ve spolupráci se Střediskem služeb školám Hodonín seminář pro pedagogické pracovníky na téma "Prevence vyhoření". Seminář vedl pedagogy velmi žádaný a uznávaný lektor pan Mgr. Karel Opravil. Syndrom vyhoření je v učitelské profexi velmi častým jevem a proto také na žádost pedagogů byl zařazen do plánovaných aktivit projektu. Cílem bylo, aby se učitelé zamysleli nad svým často vyčerpávajícím rozvrhem a po vyjasnění životních priorit se naučili hledat rezervy, obnovovat a udržet si životní energii například pomocí relaxačních technik. Účastníci kurzu získali základní informace o syndromu vyhoření, jak rozpoznat příznaky, nebo jak rozpoznávat jednotlivé fáze syndromu vyhoření. Seznámili se s rizikovými faktory syndromu vyhoření v osobním životě i v pedagogické práci a naučili se jim předcházet. V praktické části se učili také zásadám duševní hygieny a jak zvyšovat odolnost vůči stresu. Díky nácviku technik zvládání stresu mohou tyto techniky uplatňovat ve svém profesním i soukromém životě.

Seminář byl financován z projektu „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV).

vyhoreni1

Fotogalerie zde

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista