Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné hromady 8. 3. 2018

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. si Vás dovoluje pozvat na 19. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2018 v 17 hodin v Kulturním domě v Prušánkách.

 

Program VH:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti za uplynulé období

3. Zpráva o realizaci SCLLD

4. Schválení Interních postupů MAS

5. Schválení Výzev MAS včetně Kriterií věcného hodnocení

6. Programové rámce OPŽP - návrh na změnu SCLLD

7. Různé (Program Interreg V-A, žádost na projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava II, TAS)

8. Závěr

 

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista