Tisk
PDF

Kabinet přírodovědných předmětů

Na dalším setkání se sešel kabinet přírodovědných předmětů, sestávající z pedagogů fyziky, chemie, přírodovědy a zeměpisu. Společným tématem bylo sdílení kvalitních učebních materiálů, účast na soutěžích a olympiádách a jejich kvalita. Požadavky pedagogů směřovaly na sestavení seznamu učitelů škol našeho území, kteří vyučují přírodovědné předměty a tvorba dotazníku pro tyto učitele, jehož cílem by bylo zjistit jaké učební pomůcky používají, kterých soutěží se zúčastňují a jak tyto akce hodnotí. Do budoucna by se chtěli pedagogové scházet ve větším počtu a sdílet svoje poznatky z praxe.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

pk prodovdn pedmty

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista