Tisk
PDF

Kabinet Předškolního vzdělávání

Kabinet učitelů mateřských škol se sešel ve středu 28. 2. 2018. Magistra Cmolová jako garantka tohoto kabinetu svým kolegyním přednesla zkušenosti jejich školky s Českou školní inspekcí a poradila, jak se na inspekci co nejlépe připravit a na co si dát pozor. Dále představila pilotní projekt, který MŠ Rohatec realizuje ve spolupráci s univerzitou v Olomouci. Jedná se o projekt "Druhý krok", jehož cílem je naučit děti rozpoznávat emoce a pracovat s nimi.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Fotky z kabinetu najdete zde

pk pedkoln vzd.1

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista