Tisk
PDF

Předmětový kabinet 1. stupně ZŠ

Učitelé prvního stupně základních škol se sešli 27. 2. 2018 na předmětovém kabinetu, aby společně prodiskutovali náměty, které mají zlepšit jejich informovanost. Jejich společným požadavkem je pořádání více setkání ke sdílení zkušeností z praxe, požadavek na diskuzní fórum na webu MAPu, kde by mohli například hodnotit a případně doporučit konkrétní školení a lektory v rámci DVPP, nebo doporučit nové učebnice a učební pomůcky, protože zdaleka ne každá nová učebnice je kvalitním výukovým materiálem.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

pk prvn stupe z

pk prvn stupe z1

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista