Tisk
PDF

Předmětový kabinet Zájmového vzdělávání

Ke sdílení zkušeností s fungováním družin a školních klubů se sešly 22. 2. 2018 na Středisku služeb školám vychovatelé školních družin. Živě spolu debatovali na témata zájmového vzdělávání v družinách, které bývá narušováno odchody žáků v průběhu zájmových činností. Je potřeba sjednotit metodiku vedení školních družin a více komunikovat s rodiči, kteří chápou školní družinu spíše jako "hlídání" dětí. Vychovatelé mají zájem o setkávání formou diskuzních fór a seminářů a o sdílení metodik, činností a výtvarných prací v družinách na webu MAPu.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 zjmov vzdlvn

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista