Tisk
PDF

2. kolo Předmětových kabinetů

2. kolo setkávání pedagogických pracovníků v Předmětových kabinetech odstartovalo 21. února na Středisku služeb školám v Hodoníně.Jako první se setkala pracovní skupina zaměřená na polytechnické vzdělávání. Pod vedením pracovníka odborného týmu projektu MAP I PaedDr. Rostislava Smejkala diskutovala skupina o zavedení modelářských soutěží, soutěží kroužků robotiky, o "oprášení" a sdílení kvalitních starých polytechnických učebnic a metodik, které se nachází v archivech škol a o možnostech zajištění exkurzí do výrobních provozů pro školy.

Předmětové kabinety probíhají v rámci projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706 realizovaného z OP VVV Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

polytechnika1

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista