Tisk
PDF

Žadatelé 1. kola výzvy PRV

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. zveřejňuje seznam zaregistrovaných žádostí do první výzvy PRV, která byla vyhlášena 15. 12. 2017 a příjem žádostí byl ukončen 31. 1. 2018. Byly vyhlášeny fiche M - Konkurenceschopné zemědělství, fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a fiche I - Nezemědělské podnikání. Žadateli byli zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Další výzva z PRV bude vyhlášena v měsíci dubnu 2018. Sledujte naše stránky.

nov tabulka prv

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista