Tisk
PDF

Dotační tituly JMK pro rok 2018

Jihomoravský kraj vyhlásil své dotační tituly pro rok 2018

Dotace JMK letos podpoří oblasti a témata jako například boj proti suchu, vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství, cyklistika, včelařství, kultura a památková péče, památky místního významu, mimoškolní aktivity mládeže i aktivity škol. Podpoří také, jako každý rok, začínající podnikatele, hasiče či akce typu Muzejní noc či Noc kostelů. Podrobnější informace o jednotlivých dotačních titulech naleznete na odkazech níže.

 

PRO ŠKOLY

Dotační program Do světa

Preventivní programy školy

 

PRO OBCE

Boj proti suchu, zadržení vody v krajině

Rozvoj cyklistiky

Zpracování územních plánů

Podpora rozvoje venkova

Podpora vinařství

EVVO

Sociální a rodinná politika

Hasiči

Vodní hospodářství

Zdravé municipality

 

PRO SPOLKY A PRÁVNICKÉ OSOBY

Vinařství, vinohradnictví, zelinářství, ovocnářství

Muzejní noci, Noci kostelů

Domácí hospicová péče

Podpora památek místního významu

Podpora sportu

Dotační program pro včelaře

Individuální sportovci

Kultura a památková péče

Podpora mládeže

Rozvoj materiálně-technické vybavení mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

 

OSTATNÍ

Dotační program pro začínající podnikatele

Snížení emisí

jmk - letak

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista