Tisk
PDF

PRV - vyhlášení výzvy č. 1

Místní akční skupina Dolní Morava vyhlašuje dne 15.12.2017 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Aktuálně jsou vyhlášeny fiche I - Nezemědělské podnikání, fiche M – Konkurenceschopné zemědělství a fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Celková alokace na fiche je 11 500 000Kč.

Více zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista