Tisk
PDF

Valná hromada MAS Dolní Morava v Kosticích

Dne 14. 12. 2017 proběhlo v Kosticích zasedání Valné hromady spolku Místní akční skupina Dolní Morava. Na programu jednání byla zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva o realizaci SCLLD a přípravě výzev MAS. Schváleny byly Interní postupy MAS a Výzvy MAS včetně kriterií věcného hodnocení a úprava Stanov. Byly zvoleni členové výběrové komise a schváleny Jednací řády Výboru a Výběrové komise. Dále byly schváleny členské příspěvky pro rok 2018. Valná hromada schválila plánované Aktivity a projekty MAS na rok 2018. Členové Valné hromady byli informováni o pokračování příprav tvorby strategických dokumentů obcí (Programů rozvoje obce) a o úspěšné žádosti do výzvy za DSO Region Podluží, o pokračování projektu „Místní akční plán" realizovaného MAS Dolní Morava v oblasti vzdělávání, a dále o přípravě návazného projektu MAP II. Na závěr předseda spolku Ing. Smetana přítomné seznámil s činností Turistické asociace Slovácko v uplynulém období roku 2017 a Ing. Chrástková informovala o chystané alokaci, kterou bude možné čerpat na záměry pro zlepšení v oblasti životního prostředí.

vh mas5

 

Další foto zde

 IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista