Tisk
PDF

Setkání TAS a informačních center

Ve čtvrtek 14.12.2017 v dopoledních hodinách proběhlo ve Strážnici setkání představitelů Turistické asociace Slovácko s pracovníky informačních center. Zástupci informačních center se na setkání dozvěděli podrobnosti o aktivitách TAS, které se podařilo zrealizovat v uplynulém období tohoto roku. Mezi hlavní aktivity můžeme počítat úspěšný proces certifikace TAS jako organizace zabezpečující destinanční management v turistické oblasti Slovácko v rámci Jihomoravského kraje. Již na dřívějším setkání vyvstalo od informačních center několik zajímavých nápadů a námětů na rozvoj spolupráce s TAS. TAS začala realizovat první konkrétní kroky k naplnění těchto očekávání. V průběhu listopadu a prosince byl ve výběrovém řízení vybrán koordinátor cestovního ruchu. Probíhá aktivní spolupráce všech partnerů na společné databázi subjektů podnikajících v cestovních ruchu prostřednictvím pasportizace uzemí. Také probíhají jednání o vytvoření prostor pro kancelář koordinátora a prezentačních místnosti na Regionálním centru v Hodoníně. Všichni účastníci se závěrem shodli na tom, že v Regionu Slovácko je nutná koordinovaná spolupráce všech aktérů zapojených do cestovního ruchu.

Logo slovackotic8 tic2

 

Více fotek zde

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista