Tisk
PDF

Cyrilometodějské stezky

Ve čtvrtek 30.11.2017 se zástupce TAS zúčastnil konference EVROPSKÉ KULTURNÍ STEZKY SV. CYRILA A METODĚJE, PERSPEKTIVY CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI.

V programu představili zástupci projektu cyrilometodějských stezek své dosavadní úspěchy a nastínili možný rozvoj této myšlenky. Celou konferencí se prolínala myšlenka poutnictví a církevní turistiky jako současného trendu, který naplňuje potřebu lidí obnovovat své duševní, duchovní a fyzické síly a poukazuje na kořeny, ze kterých vyrostla naše kultura.

Více se můžete dovědět na www.cyril-methodius.eu, www.facebook.com/sv.cyrilmethodius nebo na www.cirkevnituristika.cz.

Foto zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista