Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání valné hromady 14. 12. 2017

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 18. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17.00 hodin v prostorách bytového domu seniorů v Kosticích.

Program VH:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva o realizaci SCLLD – příprava výzev MAS
4. Schválení Interních postupů MAS
5. Schválení Výzev MAS včetně kritérií věcného hodnocení
6. Úprava stanov MAS (počet členů výběrové komise)
7. Volba členů výběrové komise
8. Jednací řády Výboru a Výběrové komise
9. Schválení členských příspěvků
10. Aktivity a projekty MAS v roce 2018
11. Různé (Obce PRO, MAP, MAP II, TAS)
12. Závěr

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista