Tisk
PDF

Setkání na téma sucho a voda v krajině

Dne 23. 11. 2017 se v Hodoníně pod záštitou paní senátorky Ing. Bc. Anny Hubáčkové a ve spolupráci s Místní akční skupinou Dolní Morava, z. s. uskutečnilo setkání nad problematikou sucha, hospodaření s vodou a zadržení vody v krajině na území našeho regionu. Setkání se zúčastnili představitelé obcí a odborníci z institucí, kterých se tato problematika týká. Hosty byli pan prof. Ing. Miroslav Dumbrovský z Ústavu vodního hospodářství krajiny, Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu Povodí Moravy, Ing. Miriam Dzuráková s kolegy z VÚV TGM Brno a Ing. Petr Koutný z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.Společně se diskutovalo nejen nad studií protierozních opatření pro jednotlivé obce regionu, která v minulých letech vznikla, ale také nad dalšími problémy v regionu jako je záměr těžby štěrkopísku u Moravského Písku, která ohrožuje zdroj pitné vody pro náš region, problémy se závlahami na vodárenských nádržích, dále o možném využití vod z ČOV a jejich kontaminace i po vyčištění, které při velkém suchu jsou často jediným zdrojem vod v recipientech, ale také o budoucí podpoře projektů v životním prostředí, které v roce 2018 vyhlásí Jihomoravský krajský úřad a Místní akční skupina Dolní Morava z.s.Cílem setkání byla odborná diskuze nad problémy regionu, kde se starostové obcí dozvěděli mimo jiné i důležité věci týkající se praktických rad, jak postupovat při realizacích opatření pro zlepšení životního prostředí ve svých obcích a kde jsou naopak velké překážky, které nejsou v jejich silách vyřešit samostatně, nýbrž jen s pomocí podobných setkání s odborníky a politiky.Další setkání je naplánováno na konec ledna příštího roku 2018.

Foto zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista