Tisk
PDF

Příprava strategie Regionu Podluží

Ve Starém Poddvorově se ve čtvrtek 24. 11. 2017 konalo setkání starostů Regionu Podluží k nově připravované strategii rozvoje Regionu Podluží na období 2018 - 2019. Region Podluží byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj jako pilotní region pro zpracovávání strategie rozvoje regionu prostřednictvím aplikace OBCE PRO. Setkání se zúčastnili za Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Josef Vlk, CSc. a Ing. Martin Kolmistr z odboru regionálního rozvoje. Na zpracování strategie rozvoje se významně podílí nejen samotné obce, ale i zástupci Místní akční skupiny Dolní Morava.

Foto zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista