Tisk
PDF

Dotazníkové šetření v Lužicích

V sále staré Sokolovny v Lužicích se dne 24. 10. 2017 konalo setkání představitelů obce Lužice s občany, na kterém se projednávaly otázky týkající se Programu rozvoje obce. Zástupci MAS Dolní Morava Ing. Petra Křivánková, Ph.D. a Ing. Helena Chrástková zde prezentovaly výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo od začátku měsíce října. Občané zde měli možnost vznést svoje dotazy, připomínky a náměty a aktivně se tak podílet na utváření strategie obce a její budoucí rozvoj.

Foto zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista