Tisk
PDF

Setkání se senátorkou

Senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková se sešla na jednání s MAS Dolní Morava, na kterém se řešilo téma záchrany vody v krajině Dolní Moravy. Iniciativa vzešla od starostů Regionu Podluží, kteří by chtěli koordinovaně a na regionální úrovni hledat východiska k adaptaci krajiny na klimatické změny, zejména na sucho, a navázat na studii protierozních opatření, která se pro toto území vytvořila. Výsledkem jednání byla shoda, že je nutné oslovit odborníky, kteří jsou spjati s jakoukoliv formou vody v krajině. Tito odborníci by v rámci pracovní skupiny diskutovali a hledali varianty řešení spojené s úbytkem vody v oblasti Hodonínska a Podluží. Řešila by se témata zásobování obcí pitnou vodou, využití důlních vod, využití vod z ČOV, protierozní a protipovodňová opatření v krajině a celkové hospodaření s vodou v krajině i sídlech.

foto hubkov

 

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista