Tisk
PDF

Malování zdi pokračuje

Ve spolupráci s MŠ Hodonín, Sídlištní a ZŠ Na Pohodu pokračovalo v úterý 17. 10. 2017 dopoledne "Malování zdi" v ulici Na Výhoně. Děti zde pod vedením paní uč. Zuzany Zimkové ze ZUŠ Dolní Bojanovice mohly zanechat svůj otisk rukou, který jim bude snad i za několik let připomínat účast na tomto projektu. Projekt bude pokračovat vzděláváním žáků základních škol v oblasti Občanské odpovědnosti prostřednictvím semináře, který realizuje Policie ČR v rámci programů preventivní péče kriminality. Děkujeme zúčastněným školám za jejich pozitivní přístup a spolupráci s MAS.

Celou akci zastřešuje Místní akční skupina Dolní Morava, z. s., která na Hodonínsku realizuje projekt „Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hodonín" (MAP) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706, který je projektem v oblasti vzdělávání realizovaný z prostředků EU (OP VVV) zaměřený na rozvoj vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let.

Foto zde

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista