Tisk
PDF

Konference Živý folklor

V pátek 13. 10. 2017 se MAS Dolní Morava účastnila Konference "Živý folklór", kterou pořádala Jihomoravská komunitní nadace. Na konferenci se sešli zástupci obcí, spolků a nadšenců z řad folkloristů. V dopoledních hodinách vystoupila paní Lenka Kudlová z Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy, kde přítomným přiblížila podmínky získání dotací z Fondu malých projetků, dále vystoupila paní Lucie Bartoňová z platformy Culture Matters, která se zabývá managementem kultury. V odpoledních hodinách jsme vyslechli zajímavou přednášku o dynamice spolku, kterou přednesl Filip Húšťava, člen mužáckého spolku Kúcané, jemuž se podařilo během 5ti let obnovit folklorní tradice v obci Kúty. Po něm vystoupil Jaromír Břeň, který se podělil o svoje zkušenosti při práci s mládeží. Již několik let dochází pravidelně mezi žáky Základní školy v Šardicích, aby je naučil zpívat lidové písně. Jeho práce sklízí plody na poli velkého zájmu mladých o folklor v této obci. Na závěr se představily zástupkyně obcí Morkůvky a Hroznové Lhoty, paní starostky Brigita Petrášová a Martina Bílová, které přiblížily, jakým způsobem se snaží v jejich obci podporovat folklór. Závěrečná diskuse se nesla v duchu poznatků přítomných a otázek na budoucí vývoj a zachování tradic v našem kulturním prostředí. MAS Dolní Morava přispěla k diskuzi informací a zkušenostmi s vybudováním a provozem Půjčovny krojů na Podluží.

Foto zde

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista