Tisk
PDF

Harmonogram výzev MAS pro rok 2017

Harmonogram výzev MAS Dolní Morava obsahuje základní informace o plánovaných výzvách v roce 2017. Detailní specifikace o konkrétní výzvě bude uvedena u každé výzvy zvlášť. V harmonogramu jsou uvedené informace o plánovaných datech vyhlášení výzvy a předpokládané alokaci na jednu výzvu. Harmonogram je pravidelně aktualizován o nově připravované výzvy a související informace.

Detailní specifikace struktury a obsahu informací harmonogramu výzev MAS:

identifikaci výzvy – číslo výzvy, název výzvy, název operačního programu, specifický cíl, opatření/fiche;
nastavení výzvy – předpokládaná celková alokace na výzvu, spoluúčast žadatele, předpokládané výdaje na 1 projekt, plánované datum vyhlášení výzvy, plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu, plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu;
zacílení výzvy – podporované aktivity, cílové skupiny, typy příjemců.

Místo realizace všech výzev vyhlašovaných MAS je totožné. Projekt musí být realizován na území MAS Dolní Morava. Projekt lze výjimečně realizovat i mimo území MAS Dolní Morava, nicméně musí být splněn předpoklad, že dopad z projektu připadne na území MAS Dolní Morava.

Harmonogram výzev MAS aktuální k 15. 09. 2017 ke stažení zde.

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista