Tisk
PDF

Informace ze zasedání Valné hromady MAS dne 28.6.2017

Ještě v termínu těsně před prázdninami, ve středu 28.6.2017, proběhlo zasedání Valné hromady MAS Dolní Morava v Josefovském kulturním domě. Úvod patřil domácímu starostovi Mgr. Vojtěchovi Pospíšilovi a následně předsedovi MAS Ing. Josefu Smetanovi. Hlavními body programu bylo schválení Účetní závěrky, Výroční zprávy organizace a dále Zprávy kontrolní komise. Ing. Přidalová seznámila přítomné se stavem hodnocení Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Dolní Morava. Nastínila, jaké budou následovat kroky po schválení strategie a jaké budou úkoly Valné hromady v procesu vyhlašování výzev a hodnocení žádostí o podporu. Valná hromada se zabývala také aktivitami a financováním MAS v roce 2017.

Valná hromada MAS Dolní Morava přijala tyto nové členy:
     Obec Čejč, zastoupenou starostou Ing. Janem Koutným,
     Obec Tvrdonice, zastoupenou starostou Ing. Zdeňkem Tesaříkem
     Jaromír Sýkora, vinař a podnikatel v cestovním ruchu, Čejkovice
     Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice, zastoupené Lukášem Kmentou

Fotogalerie ze zasedání ZDE

Pozvánka na Valnou hromadu  ZDE

Zápis ze zasedání Valné hromady  ZDE

Přílohy zápisu stáhnete kliknutím na "příloha" u příslušného bodu programu:

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období       příloha-zpráva2016    příloha-zpráva2017
3.    Zpráva kontrolní komise za rok 2016       příloha
4.    Projednání účetní závěrky za rok 2016         příloha
5.    Výroční zpráva spolku za rok 2016               příloha
6.    Návrh na ukončení členství ve spolku          příloha
7.    Projednání žádostí o členství ve spolku         příloha
8.    Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava     příloha
9.    Zabezpečení průběžného financování realizace SCLLD
10.   Aktivity a projekty MAS v roce 2017             příloha
11.   Turistická asociace Slovácko - schválení financování pro rok 2017
12.   Různé (Obce PRO, MAP)
13.   Závěr

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista