Tisk
PDF

Pozvánka na zasedání Valné Hromady 28.6.2017

Výbor zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava si vás dovoluje pozvat na 17. zasedání Valné hromady, které se uskuteční ve středu 28. června 2017 v 17.00 hodin v prostorách sálu Kulturního domu v Josefově.

Program:

1.    Zahájení
2.    Zpráva o činnosti za uplynulé období
3.    Zpráva kontrolní komise za rok 2016
4.    Projednání účetní závěrky za rok 2016
5.    Výroční zpráva spolku za rok 2016
6.    Návrh na ukončení členství ve spolku
7.    Projednání žádostí o členství ve spolku
8.    Projednání Strategie CLLD MAS Dolní Morava
9.    Zabezpečení průběžného financování realizace SCLLD
10.  Aktivity a projekty MAS v roce 2017
11.  Turistická asociace Slovácko – schválení financování pro rok 2017
12.  Různé (Obce PRO, MAP)
13.  Závěr


POZVÁNKA KE STAŽENÍ

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista