Tisk
PDF

NS MAS ČR na své Valné hromadě zvolila mimo jiné nové vedení

Místní akční skupiny (MAS) z celé České republiky se sjely ve čtvrtek 16. března do Hranic na Moravě, kde se uskutečnila Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin České republiky (NS MAS). Na programu byly hlavně volby do orgánů organizace a volba nového vedení

215cs 1

Volby na předsedu organizace vyhrála v druhém kole veřejného hlasování Místní akční skupina Opavsko zastoupená Ing. Jiřím Kristem, který se stává novým předsedou Národní sítě místních akčních skupin pro následující období 2017-2019. Novým sídlem zastřešující národní organizace se stává Hradec nad Moravicí.

img 20170316 145433

Místopředsednictví obhájila Místní akční skupina Český Západ prostřednictvím Jana Floriana (druhý zprava). Nově byly zvoleny MAS Hradecký venkov prostřednictvím Jany Kuthanové a MAS Horní Pomoraví prostřednictvím Ing. Františka Wintera.

img 20170316 150423

Členem výboru NS MAS za jižní Moravu byl zvolen Mgr. Vít Hrdoušek z MAS Strážnicko (druhý zleva).

img 20170316 150542

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím organizačně samostatné právnické osoby  - místní akční skupiny, pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje  metodou LEADER ve prospěch venkova. Hlavním posláním je sdružovat místní akční skupiny, rozvíjet spolupráci se subjekty a organizacemi působícími na venkově a hájit společné zájmy členských MAS vůči státu. Mezi základní principy se dále řadí prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS.

Zápis z jednání bude ještě doplněn.

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista