Tisk
PDF

MAP - Budování znalostních kapacit aneb Vzdělávací seminář "Jak stanovovat hranice dětem i rodičům"

news2

Realizační tým MAP na území ORP Hodonín ve spolupráci se Střediskem služeb školám Brno, pracovištěm Hodonín uspořádal v pondělí 6. března 2017 vzdělávací seminář:

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům

wp 20170306 009

Seminář byl realizován prostřednictvím projektu „Místní akční plán na území ORP Hodonín" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000706. 

Lektor Mgr. Karel Opravil, který provázel účastníky všemi tématy, je znám především barvitým vyprávěním příkladů z praxe. 

Obsah semináře byl zaměřen na tato témata:

1. Chování dětí z hlediska vývojové psychologie - charakteristické chování a jednání dětí v jednotlivých věkových skupinách s ohledem na vývojovou psychologii.

2. Rizika nejednotného působení matky a otce.

3. Proč děti potřebují hranice a jak je nastavovat.

4. Co musí rodiče slyšet v MŠ a ZŠ, aby všichni táhli za jeden provaz.

5. Vedení rozhovoru s rodiči, kteří si MŠ pletou s "úschovnou zavazadel."

Doufáme, že se účastníkům seminář líbil a že se nám podaří i dalšími vzdělávacími semináři v rámci projektu MAP vzbudit takový zájem, jako byl v tomto případě. 

wp 20170306 001

logolink msmt vvv hor barva cz

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista