Tisk
PDF

4. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 vypukne už na začátku dubna

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí na tyto operace:

Operace Alokace (Kč) 
 1.1.1 Vzdělávací akce  30 500 000
 1.2.1 Informační akce  18 500 000
 4.3.2 Lesnická infrastruktura  81 171 000
 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  287 762 000
 6.4.1 Investice do nezemědělských činností  372 500 000
 6.4.2 Podpora agroturistiky  200 000 000
 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  140 500 500
 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi  26 936 165
 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích*  23 884 615
 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*  316 744 019
 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  72 000 000
 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě      81 000 000
 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých                    
 dodavatelských řetězců a místních trhů   
 60 920 500

* V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů u operace 8.5.3 a nedostatku finančních prostředků v operaci 8.5.2 bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 8.5.3 do operace 8.5.2.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 a příslušná operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020.

Hlavní změny podmínek pro 4. kolo

Specifické podmínky pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Obecné podmínky

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista