Tisk
PDF

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2017

A. Dotační příležitosti pro obce

B. Dotační příležitosti pro neziskové organizace

C. Ostatní dotační příležitosti (podnikatelé)

A. Dotační příležotosti pro OBCE:

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

2. OBLAST ROZVOJE VENKOVA

3. OBLAST ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

4. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

5. OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

6. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

7. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

8. OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY 

B. DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO NNO:

1. OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2. OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU 

3. OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

4. OBLAST SOCIÁLNÍ A RODINNÉ POLITIKY 

5. OBLAST TĚLOVÝCHOVY, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

6. OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

7. OBLAST NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

8. OBLAST VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ 

9. OBLAST VČELAŘSTVÍ 

10. OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE

C. OSTATNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista